ikona Pikona R
28/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Sestaveno k datu 12. 2. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
28/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
ikona P
Číslo předpisu 28/2019 Sb.
Částka 12
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 1. 2019
Rozeslán dne 7. 2. 2019
Platnost od 7. 2. 2019
Účinnost od 22. 2. 2019
Provádí předpis 296/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanovuje seznam odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách.