ikona Pikona R
38/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020 - 2025, 1,25 %

Sestaveno k datu 15. 2. 2020
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
38/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020 - 2025, 1,25 %
ikona P
Číslo předpisu 38/2020 Sb.
Částka 17
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 6. 2. 2020
Rozeslán dne 13. 2. 2020
Platnost od 13. 2. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020 - 2025, 1,25 %.