ikona Pikona R
EU - 32013R0952 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění)

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32013R0952 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění)
ikona P
Celex 32013R0952
Sektor 3
Rok 2013
Deskriptor R
Pořadové čislo 952
Přijat 9. 10. 2013
Zveřejněn 10. 10. 2013
Měněn předpisem 32020R0893
Skupiny 02.10.10 - Společné celní území, 02.20 - Základní celní nástroje