ikona Pikona R
EU - 32009R1071 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Text s významem pro EHP)

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32009R1071 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Text s významem pro EHP)
ikona P
Celex 32009R1071
Sektor 3
Rok 2009
Deskriptor R
Pořadové čislo 1071
Přijat 21. 10. 2009
Zveřejněn 14. 11. 2009
Skupiny 06.20.20.30 - Doprava, 07.20.40.20 - Sociální podmínky, 07.30.20 - Fungování trhu