ikona Pikona R
65/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno k datu 15. 3. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
65/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 65/2019 Sb.
Částka 26
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 3. 2019
Rozeslán dne 7. 3. 2019
Platnost od 7. 3. 2019
Účinnost od 22. 3. 2019
Novelizuje předpis 289/2007 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Technický předpis