ikona Pikona R
323/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
323/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 323/2016 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2016
Rozeslán dne 3. 10. 2016
Platnost od 3. 10. 2016
Účinnost od 18. 10. 2016
Novelizuje předpis 159/2000 Sb., 240/2000 Sb., 362/2000 Sb., 482/2001 Sb., 126/2002 Sb., 257/2004 Sb., 354/2004 Sb., 444/2005 Sb., 254/2008 Sb., 40/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 285/2009 Sb., 136/2011 Sb., 420/2011 Sb., 278/2013 Sb.
Ruší předpis 219/1995 Sb., 206/2011 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a zrušení zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
Změny:

 • Změna zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5, §7, §9 až §14, §16, §25 (změny),
  • §28 „Přestupky při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou napodobují, a při nakládání s nimi“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §28a „Správní delikty při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou napodobují, a při nakládání s nimi“ včetně nadpisu,
  • §29, §30 (změny),
  • §31 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §33, §35 (změny).
 • Změna v §6 až §8, §13, §29, §31, §34, §34a, §34b a §38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33, §363 (změny),
  • §247 „Ohrožení devizového hospodářství“ včetně nadpisu - nové znění.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Čl. V - Zrušovací ustanovení