ikona Pikona R
EU - 32016L0681 - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti

Sestaveno k datu 8. 4. 2021
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32016L0681 - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
ikona P
Celex 32016L0681
Sektor 3
Rok 2016
Deskriptor L
Pořadové čislo 681
Přijat 27. 4. 2016
Zveřejněn 4. 5. 2016
Skupiny 19.30 - Policejní spolupráce, soudní spolupráce v trestních věcech a celní spolupráce