ikona Pikona R
195/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Sestaveno k datu 14. 8. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
195/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
ikona P
Číslo předpisu 195/2019 Sb.
Částka 84
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 7. 2019
Rozeslán dne 8. 8. 2019
Platnost od 8. 8. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
Novelizuje předpis 75/2005 Sb., 123/2018 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Změny:

  • Změny v příloze nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Změny v ustanoveních:

  • §1, §2, §3, §4, §6 (změny),
  • vkládají se nové §5a a 5b.
  • dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 (změny),
  • doplňuje se příloha č. 2.