ikona Pikona R
303/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno k datu 30. 6. 2020
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
303/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 303/2020 Sb.
Částka 117
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2020
Rozeslán dne 30. 6. 2020
Platnost od 30. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 20, které nabývá účinnosti 1.10.2020.
Novelizuje předpis 82/2012 Sb., 211/2018 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhlášky č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Nové znění přílohy č. 1 a č. 2 ve vyhlášce č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).