ikona Pikona R
18/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Sestaveno k datu 15. 5. 2019
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
18/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
ikona P
Číslo předpisu 18/2019 Sb. m. s.
Částka 12
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 22. 11. 2018
Rozeslán dne 24. 4. 2019
Platnost od 1. 2. 2019
Účinnost od 9. 5. 2019
Novelizuje předpis 45/2013 Sb. m. s.
Anotace

Změna přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 22. listopadu 2018 a 19. prosince 2018 byla sjednána změna přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, vyhlášené pod č. 45/2013 Sb. m. s.

Změna přílohy vstoupila v platnost dne 1. února 2019.