ikona Pikona R
4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sestaveno k datu 14. 4. 2021
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
4/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 4/2017 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 1. 2017
Rozeslán dne 9. 1. 2017
Platnost od 9. 1. 2017
Účinnost od 15. 1. 2017
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Lichnice a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území s výskytem

  1. přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, suchých borů a mokřadních olšin,
  2. skalních a travinných ekosystémů skal a drolin a suchých trávníků a
  3. vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.