ikona Pikona R
311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno k datu 3. 12. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 311/2019 sSb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 10. 2019
Rozeslán dne 28. 11. 2019
Platnost od 28. 11. 2019
Účinnost od 28. 11. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.4.2020, s výjimkou čl. I bodů 12 až 14, které nabývají účinnosti 28.11.2019, a bodů 15 a 16, které nabývají účinnosti 15.5.2024.
Novelizuje předpis 127/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.4.2020

 • §34, §55, §57, §63, §104, §118, §150 (změny),
 • vkládá se nový §66a,
 • body 12. až 14. - účinnost od 28.11.2019
  • v §118 odst. 12 písm. p) bodě 1 se slovo "nebo" zrušuje,
  • v §118 odst. 12 písm. p) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 4 až 8,
 • body 15. a 16. - účinnost od 15.5.2024
  • v §118 odst. 12 písm. p) se na konci textu bodu 2 doplňuje slovo "nebo",
  • v §118 odst. 12 písm. p) se body 4 až 8 zrušují.

Čl. II - Přechodné ustanovení