ikona Pikona R
58/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Sestaveno k datu 15. 12. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
58/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
ikona P
Číslo předpisu 58/2019 Sb. m. s.
Částka 39
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 10. 12. 2019
Rozeslán dne 10. 12. 2019
Platnost od 10. 12. 2019
Účinnost od 10. 12. 2019
Opravuje předpis 81/2010 Sb. m. s.
Anotace

Vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje opravu českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, přijatého v Göteborgu dne 30. listopadu 1999 a vyhlášeného pod č. 81/2010 Sb. m. s.