ikona Pikona R
29/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Sestaveno k datu 2. 8. 2020
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
29/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
ikona P
Číslo předpisu 29/2020 Sb. m. s.
Částka 17
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 10. 7. 2019
Rozeslán dne 31. 7. 2020
Platnost od 1. 7. 2020
Účinnost od 31. 7. 2020
Anotace

Sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 2019 byl v Tbilisi podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 3 dne 1. července 2020.