ikona Pikona R
123/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sestaveno k datu 16. 5. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
123/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
ikona P
Číslo předpisu 123/2019 Sb.
Částka 52
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 3. 5. 2019
Rozeslán dne 16. 5. 2019
Platnost od 16. 5. 2019
Účinnost od 1. 6. 2019
Novelizuje předpis 93/2019 Sb.
Anotace

Rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 - 2020, která byla uzavřena dne 22.1.2019 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů - Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342.