ikona Pikona R
EU - 32001R0045 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů

Sestaveno k datu 8. 4. 2021
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32001R0045 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů
ikona P
Celex 32001R0045
Sektor 3
Rok 2001
Deskriptor R
Pořadové čislo 45
Přijat 18. 12. 2000
Zveřejněn 12. 1. 2001
Skupiny 01.07 - Statistika, 13.20.60 - Informační technologie, telekomunikace a zpracování dat