ikona Pikona R
EU - 32003L0020 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32003L0020 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny
ikona P
Celex 32003L0020
Sektor 3
Rok 2003
Deskriptor L
Pořadové čislo 20
Přijat 8. 4. 2003
Zveřejněn 9. 5. 2003
Skupiny 07.20.40.10 - Technické podmínky a bezpečnost