ikona Pikona R
93/2009 Sb. - Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

Sestaveno k datu 17. 6. 2024
1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
93/2009 Sb. - Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
ikona P
Číslo předpisu 93/2009 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 3. 2009
Rozeslán dne 14. 4. 2009
Platnost od 14. 4. 2009
Účinnost od 14. 4. 2009
Novelizuje předpis 284/2004 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb.
Ruší předpis 254/2000 Sb., 467/2000 Sb., 209/2002 Sb., 169/2004 Sb., 406/2005 Sb.
Novelizován předpisem 227/2009 Sb., 139/2011 Sb., 188/2011 Sb., 420/2011 Sb., 428/2011 Sb., 458/2011 Sb., 52/2012 Sb., 167/2012 Sb., 344/2013 Sb., 334/2014 Sb., 221/2015 Sb., 375/2015 Sb., 377/2015 Sb., 298/2016 Sb., 299/2016 Sb., 183/2017 Sb., 94/2018 Sb., 367/2019 Sb., 33/2020 Sb., 527/2020 Sb., 261/2021 Sb., 96/2022 Sb., 172/2023 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 348/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje postavení a činnost statutárních auditorů, auditorských společností a asistentů auditora, postavení a působnost Komory auditorů České republiky a Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Účinnost 14.4.2009.

Zrušuje se:

  1. Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
  2. Zákon č. 209/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
  3. Zákon č. 169/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
  4. Vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád).

Změny dalších zákonů:

  • Změna v zákoně č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 344/2005 Sb., kde se část třetí (změna zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech) zrušuje.
  • Změna v zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část desátá (změna zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech) zrušuje.
  • Změna v zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, kde se část dvacátá sedmá (změna zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech) zrušuje.
  • Změna v zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, kde se část sedmnáctá (změna zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech) zrušuje.

Účinnost změn 14.4.2009.