ikona Pikona R
16/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
16/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
ikona P
Číslo předpisu 16/2019 Sb. m. s.
Částka 11
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 6. 12. 1951
Rozeslán dne 16. 4. 2019
Platnost od 2. 10. 2005
Účinnost od 1. 5. 2019
Anotace

Nová mezinárodní smlouva.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 29. zasedání konference Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, konaném v listopadu 1997, byl přijat Revidovaný text Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951 a revidované na 20. zasedání konference Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, konaném v listopadu 1979.

Listina o přijetí revidované Úmluvy byla uložena u generálního ředitele Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, depozitáře Úmluvy, dne 4. dubna 2001.

Revidovaná Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XXI dne 2. října 2005 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.