ikona Pikona R
24/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
24/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 24/2006 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 12. 2005
Rozeslán dne 26. 1. 2006
Platnost od 26. 1. 2006
Účinnost od 1. 2. 2006
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 155/1995 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §16, §30, §42 (změny),
  • v části čtvrté hlavě třetí se díl třetí (§46 až §48) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 a 23 zrušuje,
  • §55, §56, §59, §76 (změny),
  • §80a a 80b se zrušují.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42 se zrušuje,
  • §53 a §90 (změny).

Čl. III - Přechodná ustanovení

 1. Byla-li výše částečného invalidního důchodu upravena podle §46 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném ke dni předcházejícímu dni účinnosti tohoto zákona, upraví se výše částečného invalidního důchodu od nejbližší splátky splatné po dni účinnosti tohoto zákona na výši, která by náležela, pokud by k takové úpravě nedošlo.
 2. Byla-li výplata částečného invalidního důchodu zastavena podle §46 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném ke dni předcházejícímu dni účinnosti tohoto zákona, obnoví se výplata částečného invalidního důchodu od nejbližší splátky splatné po dni účinnosti tohoto zákona ve výši uvedené v ustanovení §46 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném ke dni předcházejícímu dni účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.2.2006.