ikona Pikona R
317/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Sestaveno k datu 3. 12. 2019
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
317/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
ikona P
Číslo předpisu 317/2019 Sb.
Částka 134
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 11. 2019
Rozeslán dne 28. 11. 2019
Platnost od 28. 11. 2019
Účinnost od 28. 11. 2019
Provádí předpis 361/2003 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Předmět úpravy

Nařízení vlády upravuje náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.