Nový EPIS® - vývojová verze

Podílejte se na vývoji nové verze právního systému EPIS® i Vy!

 

Nyní máte možnost ovlivnit vývoj nové verze EPISu on-line.
Pokud jste uživatelem EPISu on-line, tak se můžete zaregistrovat do nové verze EPISu on-line pomocí Vašich aktuálních přihlašovacích údajů.
Po registraci a následném přihlášení můžete bezplatně používat všechny zpřístupněné funkce.

 

 

Upozornění:

Nový EPIS® běží ve vývojovém režimu a všechny funkce nemusí být dostupné.

Případně může docházet k výpadkům služby z důvodu nasazování nových verzí.

 

Adresa vývojové verze nového EPISu on-line:

 

https://www.novyepis.cz