Cestovní příkaz

Ve znění vyhlášky č. 358/2019 Sb.

Tučně označené údaje jsou povinné!
Deklarovat vlastní cenu paliv, můžete pouze s dokladem o ceně.

               
 

Vyúčtování pracovní cesty

               
 
 
Prohlašuji, že jsem všechny údaje vyplnil správně a úplně.
   
...............................................................................................
.............................................................
*) zaokrouhlete na celé koruny do výše 50 haléřů dolů a od 50 haléřů včetně nahoru

verze: 1.0.20
datum: 3.1.2020