EPIS nekončí

Vážený uživateli EPISu,
 

v první řadě bychom Vám chtěli poděkovat za přízeň, kterou věnujete našemu právnímu systému EPIS®.
 

Poslední dobou se k nám bohužel dostávají informace, že někteří z vás jsou oslovováni konkurenční společností za účelem nabídky jejich právního systému a ve snaze jej prodat Vám sdělují informace, že právní systém EPIS® končí a již nebude dále aktualizován. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě!
 

EPIS® pokračuje a vyvíjí se dál!
 

Do EPISu neustále zpracováváme nová data včetně dat, která vycházejí i z požadavků vás uživatelů. Mimo toto zpracování připravujeme v letošním roce například novou verzi právního systému EPIS® on-line, která rozšíří EPIS® o množství nových textů a funkcí a do níž investujeme nemalé množství našich kapacit. Přesvědčte se sami na www.novyepis.cz.
 

Pokud Vás naše konkurence také oslovila s podobným tvrzením, že EPIS® končí, tak nás prosím kontaktujte.

 

Děkujeme
 

Vaše redakce právního systému EPIS®