Úvod

(§229) Jestliže stavitel postavil pro někoho dům, svou prací však neprovedl pevně a dům, který postavil, se zřítil, a (jestliže) způsobil smrt majitele domu, tento stavitel bude potrestán smrtí;

— Chammurapiho zákony (EPIS)

Aktuality

 

Zařadili jsme nově – podle vašich požadavků:

 

Pracovně lékařské prohlídky
 

Platná právní úprava ukládá zaměstnavatelům a zaměstnancům řadu povinností zabezpečujících ochranu zdraví zaměstnancům.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.
 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
26.06.2017spotřební daňSplatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu).
26.06.2017spotřební daňDaňové přiznání za květen 2017.
26.06.2017spotřební daňDaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok).
26.06.2017daň z přidané hodnotyDaňové přiznání a daň za květen 2017 - souhrnné hlášení za květen 2017.
26.06.2017daň z přidané hodnotyKontrolní hlášení za květen 2017 (§101c a násl. ZDPH).