Úvod

Varium et mutabile semper femina
žena je vždy vrtkavá a nestálá (Vergilius)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Vybrali jsme z aktualit:

 

Podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, musí podnikatelé od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty (viz §2), založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou přísné. Pokud smlouva zveřejněna nebude, nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude své platnosti. Nová právní úprava, má zajistit transparentnost nakládání s veřejnoprávními prostředky a dotkne se řady soukromoprávních subjektů.

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
25.08.2016spotřební daňSplatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
25.08.2016spotřební daňDaňové přiznání za červenec 2016.
25.08.2016spotřební daňDaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok).
25.08.2016daň z přidané hodnotyDaňové přiznání a daň za červenec 2016 - souhrnné hlášení za červenec 2016.
25.08.2016daň z přidané hodnotyVýpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za červenec 2016.