Úvod

Accipe, quod tuum, alterique da suum
vezmi, co je tvé, a dej jinému, co je jeho

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Vybrali jsme z aktualit:

 

Podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, musí podnikatelé od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty (viz §2), založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou přísné. Pokud smlouva zveřejněna nebude, nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude své platnosti. Nová právní úprava, má zajistit transparentnost nakládání s veřejnoprávními prostředky a dotkne se řady soukromoprávních subjektů.

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
30.09.2016daň z příjmůOdvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016.
30.09.2016daň z přidané hodnotyPoslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle §82 a §82a zákona o DPH.
10.10.2016zdravotní pojištěníZáloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za září 2016. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
10.10.2016zdravotní pojištěníPojistné osob bez zdanitelných příjmů za září 2016. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
10.10.2016spotřební daňSplatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu).