Úvod

Conscientia mille testes
dobré svědomí je za tisíc svědků (Quitilianus)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Vybrali jsme z aktualit:

 

Podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, musí podnikatelé od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty (viz §2), založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou přísné. Pokud smlouva zveřejněna nebude, nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude své platnosti. Nová právní úprava, má zajistit transparentnost nakládání s veřejnoprávními prostředky a dotkne se řady soukromoprávních subjektů.

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
08.07.2016zdravotní pojištěníZáloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za červen 2016. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
08.07.2016zdravotní pojištěníPojistné osob bez zdanitelných příjmů za červen 2016. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
08.07.2016zdravotní pojištěníDoplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného - OSVČ, jejíž daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo má povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.
11.07.2016spotřební daňSplatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu).
15.07.2016daň silničníZáloha na daň za 2. čtvrtletí 2016.