Úvod

Liberum corpus existimationem non recipit
tělo svobodného člověka nelze ocenit (vyjádřit v penězích) (Gai. D. 9, 1, 3)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Vybrali jsme z aktualit:

 

Podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, musí podnikatelé od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty (viz §2), založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou přísné. Pokud smlouva zveřejněna nebude, nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude své platnosti. Nová právní úprava, má zajistit transparentnost nakládání s veřejnoprávními prostředky a dotkne se řady soukromoprávních subjektů.

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
31.10.2016daň z příjmůOdvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016.
31.10.2016daň z přidané hodnotyPoslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle §95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1.1.2017, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle §106b zákona o DPH.
31.10.2016odpovědnost za škoduÚhrada zákonného pojistného odpovědnosti zaměstnavatele za škodu za IV. čtvrtletí kalendářního roku (§12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb.).
08.11.2016zdravotní pojištěníZáloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za říjen 2016. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
08.11.2016zdravotní pojištěníPojistné osob bez zdanitelných příjmů za říjen 2016. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.