Úvod

Culpa lata dolo proxima est
hrubá nedbalost má velmi blízko k zlému úmyslu

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

 

Zařadili jsme nově – podle vašich požadavků:

 

Pracovně lékařské prohlídky
 

Platná právní úprava ukládá zaměstnavatelům a zaměstnancům řadu povinností zabezpečujících ochranu zdraví zaměstnancům.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.
 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
28.02.2017daň z příjmůOdvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017.
01.03.2017daň z příjmůPodání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 (v tištěné podobě).
01.03.2017odvod z loterií a jiných podobných herPodání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016 [§41f, §41g/3 zák. č. 202/1990 Sb.].
08.03.2017zdravotní pojištěníZáloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za únor 2017. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
08.03.2017zdravotní pojištěníPojistné osob bez zdanitelných příjmů za únor 2017. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.