Úvod

Omnis labor optat praemium
každá práce si žádá odměnu

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Vybrali jsme z aktualit:

 

Podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, musí podnikatelé od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty (viz §2), založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou přísné. Pokud smlouva zveřejněna nebude, nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude své platnosti. Nová právní úprava, má zajistit transparentnost nakládání s veřejnoprávními prostředky a dotkne se řady soukromoprávních subjektů.

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
25.10.2016spotřební daňSplatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
25.10.2016spotřební daňDaňové přiznání za září 2016.
25.10.2016spotřební daňDaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok).
25.10.2016daň z přidané hodnotyDaňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2016 a za září 2016.
25.10.2016daň z přidané hodnotySouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2016 a za září 2016.