Úvod

Non omnia possumus omnes
ne všichni můžeme všechno (Macrobius)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

 

Zařadili jsme nově – podle vašich požadavků:

 

Pracovně lékařské prohlídky
 

Platná právní úprava ukládá zaměstnavatelům a zaměstnancům řadu povinností zabezpečujících ochranu zdraví zaměstnancům.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.
 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
24.02.2017spotřební daňSplatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu).
27.02.2017spotřební daňDaňové přiznání za leden 2017.
27.02.2017spotřební daňDaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok).
27.02.2017daň z přidané hodnotyDaňové přiznání a daň za leden 2017 - souhrnné hlášení za leden 2017.
27.02.2017daň z přidané hodnotyKontrolní hlášení za leden 2017 (§101c a násl. ZDPH).