Úvod

Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur
zákony někdy spí, nikdy však neumírají (nepřestávají platit)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

 

Zařadili jsme nově – podle vašich požadavků:

 

Pracovně lékařské prohlídky
 

Platná právní úprava ukládá zaměstnavatelům a zaměstnancům řadu povinností zabezpečujících ochranu zdraví zaměstnancům.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.
 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
31.03.2017daň z příjmůOdvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017.
31.03.2017daň z příjmů ze závislé činnostiVýpočet daně a ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období ... (§38ch odst. 4 ZDP).
31.03.2017daň z příjmů ze závislé činnostiVrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnancům (poplatníkům)… (§38ch odst. 5 ZDP).
03.04.2017daň z příjmůPodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016.
03.04.2017daň z příjmůPodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám.